Bliv coachet på den måde, der bedst passer til din særlige person, dine udfordringer, samt dine mål og ressourcer. Få større indsigt i og bevidsthed om dig selv, og få hjælp til at nå dine mål og indfri dit potentiale.

Indhold

Jeg kan ud fra vores indledende fælles samtale og vurdering hjælpe dig med at skræddersy og tilrettelægge en personlig udviklingsproces. Du bestemmer selv, hvor og hvordan, vi skal sætte lup på din personlige ledelse, branding og kommunikation, og dermed hvilke emner, der er særligt vigtige for dig.

Som inspiration følger hermed eksempler på forskellige emner, som jeg bl.a. sparrer med mine klienter om:

 • Bruge personlig branding til at styrke job- og karriereudvikling
 • Udarbejde et CV, der italesætter og gør en forskel i jobmarkedet
 • Justere personligt brand ifm. jobskifte og ny rolle som leder
 • Finde ind til kernen i og definere person(lighed) i personligt brand
 • Styrke kommunikations- og gennemslagskraft ift. medarbejdere
 • Balancere mellem at være privat, personlig og professionel i jobbet
 • Skille sig positivt ud fra konkurrenter i samme branche og fag
 • Brug af personlige branding og social selling som selvstændig
 • Optimalt præsentere og sælge sig selv på forskellige sociale medier
 • Udarbejde en videoprofil, der kan supplere CV og LinkedIn profil
 • Sameksistens mellem virksomhedens og eget personligt brand
 • Leders muligheder og problemer i at deltage i den offentlige debat
 • Bruge personlig branding til at skærpe profil i professionelt netværk
 • Bringe sig selv, både faglighed og personlighed, i spil i salg til kunder
 • Brænde igennem med fagligt stof, når det præsenteres ifm. foredrag
 • Valg af strategier for håndtering af forskellige sociale medieplatforme

Form

Mennesker er forskellige. Ikke to klienter er naturligvis ens. Metode, tilgang og rammesætning skræddersyes hver enkelt klient og situation.

Varighed

Alt kan principielt lade sig gøre. Fra én enkelt samtale, hvor du får et hurtigt ”check” på dit personlige brands tilstand, til længerevarende forløb med en serie af coaching-møder. Disse forløb, og mål og rammer herfor, kan evt. være nøje aftalt på forhånd, eller du kan købe et ”klippekort”, hvor du efter behov kan bestille coaching-møder. Hele eller dele af coaching-forløb kan evt. gennemføres over telefon, Skype el. lign., hvis det ønskes.

Interesseret?

Mulighederne er mange. Jeg vil gerne hjælpe. Hvad har du brug for? Kontakt mig via e-mail eller over telefon, så tager vi en i første omgang uforpligtende snak om dine behov og ønsker, for at spore os ind på, hvad der vil virke bedst for dig. Jeg mødes også gerne.

Kontakt mig