Du har en rolle som leder. Du har et brand som leder. Fordi bl.a. medarbejdere og kollegaer, aktionærer, samarbejdspartnere, netværksforbindelser, headhuntere, journalister samt ikke mindst din egen leder tænker, mener og siger noget om dig i din rolle som leder.

Hvilket brand vil du allerhelst have som leder? For hvem og hvad vil du opfattes? Hvordan gør du en positiv forskel for både dig selv og andre? Hvilke resultater skaber du i kraft af både din faglighed og personlighed? Hvilke indtryk gør du, hvilke aftryk sætter du og hvilke spor efterlader du dig? Hvis fx dine medarbejdere skulle holde en takketale for dig, når du fratræder dit nuværende job, hvad ville du så gerne anerkendes og huskes for som deres leder, og hvilken historie skulle de fortælle videre om dig?

Så hvordan opfattes du rent faktisk i dag? Opfatter de dig for den og det, som tjener dig bedst i dit job og din karriere? Styrker eller svækker dit brand dig? Og nok så vigtigt: Hvis du i større eller mindre grad ikke har det personlige brand, som du har ambitioner om og som gør dig i stand til at nå dine mål i job og karriere, hvad vil du så gøre ved det? For ansvaret herfor er helt dit eget.

Hvis du ikke selv skaber dit brand, kan du være sikker på, at andre gør det for dig

Du kan ikke vælge, ikke at have et brand, for det har du allerede. Alt om og ved dig kommunikerer. Alt hvad du siger, syner og gør. Du kan være sikker på, at andre observerer, evaluerer og vurderer dig. Du er til eksamen hele tiden. Dit brand er i spil hele tiden, i alle relationer og alle vegne. Både indadtil i din organisation og udadtil i forhold til dine omgivelser.

Du vælger derimod selv, om du vil tage ansvar for og så vidt muligt selv præge, hvad lige netop dit personlige brand skal være. Jo mere bevidst og målrettet, du arbejder med dig selv som brand, desto bedre kan du brænde igennem med din faglighed og personlighed, og kort sagt blive opfattet for den, du er og vil være.

Sat helt på spidsen: Hvis du ikke selv tager ansvar for og skaber dit eget brand, kan du være sikker på, at andre alligevel gør det for dig. Dit brand er ikke nødvendigvis, hvad du gerne vil have, det skal være, men i alle tilfælde, hvad andre tror det er. Perception is reality. Bevidst eller ubevidst, rigtigt eller forkert og fordel eller ulempe for dig, så er det sådan det er. Vil og tør du overlade noget så vigtigt som dit brand til andre? Vil du leve i ulykkelig uvidenhed om, hvordan du virker på andre; lade tilfældigheder eller misforståelser i dine relationer råde; tillade at forkerte opfattelser og historier om din person svækker dig; eller ligefrem lade andre uimodsagt beskrive og positionere dig på en uhensigtsmæssig måde?

Tag ansvar for dit eget brand som leder. Vær kaptajn på dit eget skib. Hyrde, ikke får.

Dit lederskab starter med dig selv: For at lede andre, skal du kunne lede dig selv

Udvikl dit brand som leder indefra-og-ud. Vær autentisk. Lad dit brand vokse fra din kerne. Bliv, vær og vis den, du er og gerne vil være, på de forskellige scener i dit arbejdsliv. Scener, der hver især er sandhedens øjeblikke for dig i din rolle som leder. Find dit ”sweet spot”; dét særligt punkt, hvor du bedst er i balance og er den bedste udgave af dig selv som leder.

Når du vælger at udvikle dit brand som leder, begiver du dig ud på en spændende, udfordrende og potentielt meget givende rejse i din karriere. Et stærkt brand kan styrke dig, øge din værdi og hjælpe dig frem til større succes i job og karriere. Et svagt brand kan omvendt svække, hæmme eller måske ligefrem bremse dig.

For at lede dig selv skal du kort sagt finde, kende, vælge, tro på og dosere dig selv. Du skal lede dig selv ud fra, hvem du er, hvor du vil hen og hvad der skal bringe dig derhen. Du skal have dig selv med som menneske. Være nogen og skabe noget.

Uden et personligt purpose er dit brand i værste fald kun en tom skal. Dit purpose er dit personlige brands fundament. Det giver dit brand mening, indhold, retning og ikke mindst styrke. Dit purpose giver dig svar på, hvorfor du er her som menneske, hvorfor du gør som du gør, og hvilken leder, du vil være. Dit purpose giver dig også noget solidt at stå fast i, når forandringens vinde blæser i en tid med stadig mere uforudsigelighed, kompleksitet og usikkerhed.

Jo dybere, du kommer i dit arbejde med dig selv, og jo skarpere, du definerer dig selv, desto stærkere bliver dit mentale kompas i karrieren – og desto stærkere kan dit brand som leder blive.

Og husk på, at du er en del af en virksomhed og andet der er større end dig selv

Som tidligere nævnt er dit brand ikke nødvendigvis, hvad du gerne vil have, at det skal være, men altid hvad andre tror det er. Vær ambitiøs, men også ydmyg. Tag ikke noget eller nogen for givet. Gør dig fortjent til dit brand.

Personlige brands som dit skabes af mennesker til mennesker. Det handler alt sammen om mennesker og relationer. Du har kun et stærkt brand som leder i kraft af at være noget og nogen for andre.

Personomtale kan være endog meget følsomt for din virksomheds omdømme og brand. Du skal kunne balancere dit eget personlige brand med virksomhedens corporate brand. Du er ikke alene dit eget narrativ, din egen fortælling. Du er samtidig ambassadør og historiefortæller i og for din arbejdsgiver. Din virksomhed har også sin identitet, sit purpose, sine værdier og sit brand.

Som hovedregel gælder, at jo større ansvar og synlighed, du har som leder, og særligt jo mere, du tegner virksomheden indadtil og udadtil, desto mere bevidst, professionelt og disciplineret skal du arbejde med dit eget brand.

Som topleder er dit brand i spil hele tiden. Alle har fokus på dig. Både internt og eksternt

Medierne fokuserer mere end nogensinde før på enkeltpersoner. Det er en logisk følge af, at vi som mennesker har nemmere ved at forholde os til personer end de både private og offentlige virksomheder og organisationer, de repræsenterer.

Jo vigtigere, den du er, det du kan og det du gør, er i det store billede, desto større er fokus på lige netop dig. Krav og forventninger er større til dig. Du er hele tiden ”på” og til eksamen, og bliver holdt op på dine mål og løfter. Både indadtil og udadtil. Du er både organisationens ansigt udadtil og ansigtet på den kultur, der er indadtil. Det skal være ét og samme ansigt.

Du bliver ikke alene bedømt på de resultater, du skaber, men i høj grad også på din måde at brande og kommunikere dig på. Du opfattes ikke kun for det, du gør, men også måden, du gør det på. Alt om og ved dig kommunikerer. Verbalt og non-verbalt. Djævlen eller englen er ikke sjældent gemt i detaljen. I både den fysiske og digitale verden, og her bl.a. på de sociale medier.

Du lykkes sjældent med at stikke hovedet i busken og gemme dig, når projektørerne vendes mod dig. Slet ikke, hvis en shit-storm er under opsejling. Hvis du alligevel forsøger, er især journalister og medier, ikke sjældent flankeret af et korps af meningsmagere, tilstrækkeligt insisterende til at finde, udspørge og vurdere dig. Mediernes lys er typisk skarpere, når det rettes mod topledere end andre. De står ikke kun vagt, men går også på jagt. Derfor ender topledere også oftere på øretævernes holdeplads.

Det kan være endog meget vanskeligt at leve et anonymt liv under radaren. Omvendt kan både du og din virksomhed med fordel bruge opmærksomheden på at positionere, differentiere og brande virksomheden. Mange virksomheder og topledere har i høj grad skabt deres stærke brands i og gennem medierne. I det lys er der også mange stærke eksempler på, at topledere i kraft af deres vindende personligheder og ikke mindst de resultater, de skaber, styrker corporate brands. Disse topledere er bl.a. med til at give deres virksomheder en stærk emotionel dimension; mere sjæl og personlighed.

På samme måde som at du som topleder kan have en væsentlig aktie i at styrke virksomhedens omdømme, brand og værdi, kan lige netop dit arbejde i og for virksomheden i høj grad være med til at bygge dit eget personlige brand. Win-win.

Afslutningsvis skal mit råd til dig som (top)leder lyde: Vær skarp på dig selv – for hvem og hvad du vil (aner)kendes for, vær i balance, og træd frem og i karakter, når du er på de forskellige scener i dit arbejdsliv, der skaber både dit og virksomhedens brand.

NB!

Du kan læse meget mere om mine tanker om personlig ledelse, branding og kommunikation i min nye bog: ”Vil du det & har du det? Så vis det! Din person som brand”, hvor jeg beskriver, hvordan du definerer, iscenesætter, kommunikerer og leder dig selv, dit personlige brand. Og: Hvis jeg på nogen måde kan hjælpe dig med inspiration, rådgivning, coaching eller andet, er du meget velkommen til at kontakte mig på telefon (2010 4020) eller via e-mail (glennjacobsen@inspira.dk), eller i første omgang bare besøge mit website: www.younique.nu.

© Glenn Jacobsen, marts 2018