Som talent hører du ikke sjældent, at talent er godt, men at det ikke erstatter hårdt arbejde. Du hører sikkert også, at talent forpligter, og at du skal passe på med ikke tabe det på gulvet eller spilde det. Er du på samme måde bevidst om, at dit personlige brand kan blive forskellen mellem succes og fiasko for dit talent?

Uanset hvad du beskæftiger dig med, og uanset hvor du er i din karriere, kan du med fordel være bevidst om og arbejde professionelt med din personlige ledelse, branding og kommunikation. Dit personlige brand er under udvikling hele tiden. Fra det øjeblik, du træder ind i dit første eller næste job, og igennem din videre karriere. Hvis du bruger dit personlige brand rigtigt, kan det give dig endnu større succes i dit arbejde og i din karriere i det hele taget. Hvis du omvendt ikke selv tager ansvar for og styring af dit personlige brand, kan det hæmme og begrænse dig i dit arbejdsliv.

Som talent skal du være på mærkerne, så snart din karriere skyder fart. Du skal optræde og præstere på forskellige scener i dit liv. Fx i dialog med din leder, blandt kollegaer, eller sammen med kunder, samarbejdspartnere, netværksforbindelser m.fl. Hver interaktion med dine relationer er et kontaktpunkt og et sandhedens øjeblik for dig i dit job og i din karriere. Både i den fysiske og virtuelle verden, og her ikke mindst på LinkedIn og andre sociale medier. Uanset hvor og af hvem, bedømmes du på både din personlighed og faglighed. Praktisk talt alt om og ved dig kommunikerer. Alt hvad du siger, syner og gør. Og for den sags skyld vælger ikke at gøre. Djævlen er ikke sjældent gemt i detaljen. Dit personlige brand er lige netop dét, som andre hver især tænker, mener og siger om dig. Det image, de har af dig. De aftryk, du sætter, og de indtryk, du efterlader. Dertil kommer, at du virker forskelligt på forskellige mennesker.

Dit brand er ikke nødvendigvis, hvad du gerne vil have det skal være, men i alle tilfælde, hvad andre tror det er. Perception is reality. Rigtigt eller forkert. Fortjent eller ufortjent. Fordel eller ulempe for dig. Så er det sådan det er.

Hvis du ikke selv definerer dit eget brand, risikerer du at andre gør det for dig. Det indlysende spørgsmål er: Bliver du opfattet for den du er og gerne vil være? Hvis du ikke kender og tager bestik af svaret, vælger du reelt at leve i uvidenhed, lade skæbnen og tilfældigheder råde, eller ligefrem at lade evt. konkurrenter uimodsagt beskrive og positionere dig.

Du kan med fordel tage ansvar for og styring af dit personlige brand. Du kan ikke vælge ikke at have et personligt brand, for det har du, uanset om du vil det eller ej. Du kan derimod vælge, i hvilken grad du vil være bevidst om, aktivt og professionelt vil arbejde med din personlige branding. Mere specifikt, hvordan du vil definere, iscenesætte, kommunikere og lede dig selv.

Din rejse i personlig branding starter inden i dig selv. Der er mange forskellige veje til at brande sig selv, så du skal vælge din vej. Den vej, du er mest tryg ved, og hvor du bevæger dig i sikker afstand fra din kerne. Du skal være nogen før du arbejder hen imod at kunne eller blive noget. Du skal sætte din person før dit brand. Forstå den du er og gerne vil blive. Du skal arbejde dig ind i kernen af dit personlige lederskab. Finde ind til, hvem du er, og her bl.a. identificere dine drømme, mål, værdier, holdninger mv. Hvem den virkelige dig er, og den som du allerhelst vil (aner)kendes for. Her skal du også finde dit ”hvorfor?”. Således dit eget personlige formål og din dybere mening med at være dér, hvor du er i dit liv. Herunder også, hvordan du ser dig selv som en del af noget større end dig selv og i sameksistens med andre. Herfra vokser også din forståelse af, hvorfor du skal brande din person, og hvordan det skal hjælpe dig i dit job og i din karriere. Alt sammen med henblik på at tune dit indre kompas, kalibrere på dine omgivelser og finde den rette balance i hele processen.

Når du har gjort dig selv relevant, interessant og attraktiv for andre, kan du med fordel iscenesætte og kommunikere det. Formidle fortællingen om dig. Vise den del af dig, du gerne vil opfattes som. Du er nødt til at optræde på forskellige scener i dit liv. Hver scene er et sandhedens øjeblik for dig. Det er her, at din person som brand står sin prøve, og det er her, at du om muligt skal vise den bedste, stærkeste udgave af dig. Vær forberedt og klædt på til at tage og bruge disse scener. Når du er sikker og skarp på dig selv og når du brænder, antænder du bedre andre, og herved brænder du bedre igennem. Helt ind til benet, så styrker et stærkt personligt brand din kommunikations- og gennemslagskraft; det øger din konkurrenceevne og værdi; og det baner vej for bedre resultater end du kunne have opnået uden. Derfor: Vil du det og har du det, så vis det!