Gennemfør udviklingsforløb for selv at tage ansvar for og drive arbejdet med din personlige ledelse, branding og kommunikation. Forstå disciplin, brug værktøjer, og mærk forandring og effekt.

Indhold

Kurser designes med forskelligt indhold, afhængigt af deltagerne. Et kursus kan fx været bygget op om følgende hovedelementer:

 • Introduktion, ramme og kick-off
 • Personlig branding i dit arbejdsliv
 • Din person og rolle som brand
 • Din person før dit brand
 • Din personlige brand strategi
 • Brandudviklingsprocessen
  • Fase 1: Definere dit brand
  • Fase 2: Iscenesætte dit brand
  • Fase 3: Kommunikere dit brand
  • Fase 4: Lede dit brand
 • Opsamling, afrunding og kick-on

Form

Inspiration, involvering, refleksion og forandring. Teoretiske oplæg, praktiske erfaringer for at omsætte teori til praksis, vise materiale, øvelser og træning individuelt eller gruppevis, feedback og coaching, samt dialog og refleksion i plenum. Kan bl.a. inkludere forberedende arbejde og arbejde mellem kursusmoduler, med efterfølgende personlig coaching. Kurser kan afhængigt af deltagerprofiler og –antal samt konkret indhold helt eller delvist gennemføres digitalt/virtuelt.

Varighed

1, 2 eller flere dage. Internat eller externat. Kan evt. gennemføres som egentlige uddannelses- og udviklingsforløb over en længere periode med en serie undervisnings- og udviklingsdage, workshops mv., hvor det formidlede undervejs afprøves og forankres i hverdagen, for så vidt muligt at skabe varige forandringer og effekter.

Interesseret?

Mulighederne er mange. Jeg vil gerne hjælpe. Hvad har du brug for? Kontakt mig via e-mail eller over telefon, så tager vi en i første omgang uforpligtende snak om dine behov og ønsker, for at spore os ind på, hvad der vil virke bedst for dig. Jeg mødes også gerne.

Kontakt mig