Bog

Læs hvorfor og hvordan du tager ansvar for og selv skaber dit eget personlige brand. Det kan blive forskellen mellem succes og fiasko for dig i job og karriere.

Jeg håber meget, at min nye bog om personlig ledelse, branding og kommunikation vil inspirere dig. Det er den særlige vinkel på det arbejdende menneske, som jeg har valgt at fordybe mig i.

Du kan blive introduceret til personlig branding som et individuelt, professionelt og socialt fænomen i tiden. Forstå personlig branding som et begreb, der bl.a. har rødder i dit personlige lederskab. Og lære at bruge personlig branding som en professionel disciplin til at definere, iscenesætte, kommunikere og lede dit brand.

Bogen bygger bl.a. på mine i alt 101 personlige samtaler med forskellige danskere, heriblandt en række kendte erhvervsledere, politikere, musikere, forfattere, idrætsfolk og mange andre. Ingen nævnt, ingen glemt her. De er alle listet i bogen, og de lever alle på og mellem linjerne. Lad dig bl.a. inspirere af, hvordan de forholder sig til og arbejder med deres brands.

Læs mere om bogen her YOUNIQUE / BOG.

Køb bogen online via Saxo.com

Bogen kan købes i boghandelen eller online. Hvis du vil fremskynde processen, kan du alternativt sende mig en mail på glennjacobsen@inspira.dk eller kontakte mig på 2010 4020, så kan jeg formentlig levere inden for få dage.


Coaching

Bliv coachet på den måde, der bedst passer til din særlige person, dine udfordringer, samt dine mål og ressourcer. Få større indsigt i og bevidsthed om dig selv, og få hjælp til at nå dine mål og indfri dit potentiale.

Indhold

Jeg kan ud fra vores indledende fælles samtale og vurdering hjælpe dig med at skræddersy og tilrettelægge en personlig udviklingsproces. Du bestemmer selv, hvor og hvordan, vi skal sætte lup på din personlige ledelse, branding og kommunikation, og dermed hvilke emner, der er særligt vigtige for dig.

Som inspiration følger hermed eksempler på forskellige emner, som jeg bl.a. sparrer med mine klienter om:

 • Bruge personlig branding til at styrke job- og karriereudvikling
 • Udarbejde et CV, der italesætter og gør en forskel i jobmarkedet
 • Justere personligt brand ifm. jobskifte og ny rolle som leder
 • Finde ind til kernen i og definere person(lighed) i personligt brand
 • Styrke kommunikations- og gennemslagskraft ift. medarbejdere
 • Balancere mellem at være privat, personlig og professionel i jobbet
 • Skille sig positivt ud fra konkurrenter i samme branche og fag
 • Brug af personlige branding og social selling som selvstændig
 • Optimalt præsentere og sælge sig selv på forskellige sociale medier
 • Udarbejde en videoprofil, der kan supplere CV og LinkedIn profil
 • Sameksistens mellem virksomhedens og eget personligt brand
 • Leders muligheder og problemer i at deltage i den offentlige debat
 • Bruge personlig branding til at skærpe profil i professionelt netværk
 • Bringe sig selv, både faglighed og personlighed, i spil i salg til kunder
 • Brænde igennem med fagligt stof, når det præsenteres ifm. foredrag
 • Valg af strategier for håndtering af forskellige sociale medieplatforme

Form

Mennesker er forskellige. Ikke to klienter er naturligvis ens. Metode, tilgang og rammesætning skræddersyes hver enkelt klient og situation.

Varighed

Alt kan principielt lade sig gøre. Fra én enkelt samtale, hvor du får et hurtigt ”check” på dit personlige brands tilstand, til længerevarende forløb med en serie af coaching-møder. Disse forløb, og mål og rammer herfor, kan evt. være nøje aftalt på forhånd, eller du kan købe et ”klippekort”, hvor du efter behov kan bestille coaching-møder. Hele eller dele af coaching-forløb kan evt. gennemføres over telefon, Skype el. lign., hvis det ønskes.

Interesseret?

Mulighederne er mange. Jeg vil gerne hjælpe. Hvad har du brug for? Kontakt mig via e-mail eller over telefon, så tager vi en i første omgang uforpligtende snak om dine behov og ønsker, for at spore os ind på, hvad der vil virke bedst for dig. Jeg mødes også gerne.

Kontakt mig

Workshops

Brug workshops til at stille skarpt på dine, dit teams og/eller din virksomhedens konkrete udfordringer, potentiale og muligheder i personlig ledelse, branding og kommunikation.

Indhold

Har typisk karakter af målrettede, enkeltstående aktiviteter. Fokus på konkrete, afgrænsede emner, på individ-, gruppe- eller organisationsniveau. Kan fx have form som introduktion til fagligt stof; analyse af specifik situation; brainstorm om aktuel udfordring; temadiskussion; praktisk træning af metode; løsning af specifik opgave; kreativ udvikling; eller egentlig team building mv.

Herudover kan jeg som også nævnt under min gennemgang af målgrupper, tilpasse og skræddersy workshops til forskellige målgrupper

Form

Inspiration, involvering, refleksion og forandring. Der arbejdes koncentreret og målrettet inden for i fællesskab aftalte rammer, herunder for varighed, mål, regler og roller.

Varighed

Typisk fra 1 til flere timer. Kan i andre sammenhænge også være over flere dage.

Interesseret?

Mulighederne er mange. Jeg vil gerne hjælpe. Hvad har du brug for? Kontakt mig via e-mail eller over telefon, så tager vi en i første omgang uforpligtende snak om dine behov og ønsker, for at spore os ind på, hvad der vil virke bedst for dig. Jeg mødes også gerne.

Kontakt mig

Kurser

Gennemfør udviklingsforløb for selv at tage ansvar for og drive arbejdet med din personlige ledelse, branding og kommunikation. Forstå disciplin, brug værktøjer, og mærk forandring og effekt.

Indhold

Kurser designes med forskelligt indhold, afhængigt af deltagerne. Et kursus kan fx været bygget op om følgende hovedelementer:

 • Introduktion, ramme og kick-off
 • Personlig branding i dit arbejdsliv
 • Din person og rolle som brand
 • Din person før dit brand
 • Din personlige brand strategi
 • Brandudviklingsprocessen
  • Fase 1: Definere dit brand
  • Fase 2: Iscenesætte dit brand
  • Fase 3: Kommunikere dit brand
  • Fase 4: Lede dit brand
 • Opsamling, afrunding og kick-on

Form

Inspiration, involvering, refleksion og forandring. Teoretiske oplæg, praktiske erfaringer for at omsætte teori til praksis, vise materiale, øvelser og træning individuelt eller gruppevis, feedback og coaching, samt dialog og refleksion i plenum. Kan bl.a. inkludere forberedende arbejde og arbejde mellem kursusmoduler, med efterfølgende personlig coaching. Kurser kan afhængigt af deltagerprofiler og –antal samt konkret indhold helt eller delvist gennemføres digitalt/virtuelt.

Varighed

1, 2 eller flere dage. Internat eller externat. Kan evt. gennemføres som egentlige uddannelses- og udviklingsforløb over en længere periode med en serie undervisnings- og udviklingsdage, workshops mv., hvor det formidlede undervejs afprøves og forankres i hverdagen, for så vidt muligt at skabe varige forandringer og effekter.

Interesseret?

Mulighederne er mange. Jeg vil gerne hjælpe. Hvad har du brug for? Kontakt mig via e-mail eller over telefon, så tager vi en i første omgang uforpligtende snak om dine behov og ønsker, for at spore os ind på, hvad der vil virke bedst for dig. Jeg mødes også gerne.

Kontakt mig

Rådgivning

Få rådgivning i personlig ledelse, branding og kommunikation i forhold til virksomhedens og organisationens arbejde med bl.a. formål, identitet, forandring, omdømme og branding.

Personlig branding er for mange nært beslægtet med den organisatoriske hverdag og det øvrige arbejdsliv. For især ledere på forskellige niveauer er det særligt vigtigt at være i sync og balance med virksomhedens brand, formål, værdier, strategi mv. De skal bl.a. fungere som stærke ambassadører og forandringsagenter for deres virksomheder. Samtidig skal de være tro mod dem selv, og finde sig godt tilpas i de roller, de har.

Denne model viser nogle af de områder, som jeg rådgiver ledere i, når de bruger deres personlige brands i de organisationer, de arbejder i og repræsenterer.

Er du topleder, kan min rådgivning evt. starte med et BrandHealthCheck ®, hvor jeg tager temperaturen på din virksomheds brand og dit eget personlige brand.

Interesseret?

Mulighederne er mange. Jeg vil gerne hjælpe. Hvad har du brug for? Kontakt mig via e-mail eller over telefon, så tager vi en i første omgang uforpligtende snak om dine behov og ønsker, for at spore os ind på, hvad der vil virke bedst for dig. Jeg mødes også gerne.

Kontakt mig

Foredrag

Oplev foredrag, hvor jeg enten giver en overordnet introduktion til personlig ledelse, branding og kommunikation, eller specifikt fordyber mig i særlige udfordringer, målgrupper og øvrige temaer.

Indhold

Jeg kan vinkle mine foredrag om personlig ledelse, branding og kommunikation på mange forskellige måder. Hermed nogle eksempler:

 • Vil du det & har du det? Så vis det! En generel introduktion til personlig ledelse, branding og kommunikation.
 • Dit brand lever på sociale medier. Hvis du ikke har digital dannelse, risikerer du at ødelægge dit personlige brand på de sociale medier.
 • Lær fra de bedste personlige brands. Hvad er det, som de stærkeste personlige brands kan og gør bedre end de fleste andre?
 • Hvis de ikke køber den du er, køber de ikke det du sælger. Brug dit personlige brand til at få succes i dit personlige salg.
 • Tag ansvar for dit eget brand. Hvis du ikke skaber dit personlige brand, gør andre det for dig. Vil og tør du det?
 • Sæt din person før dit brand. I jagten på at blive noget, må du ikke glemme at være nogen. Hvem er du og hvorfor vil du?
 • Giv dit brand substans. Dit personlige brand er sjældent bedre end dit talent, og ultimativt de resultater, du skaber.
 • Antænd andre for at brænde igennem. Når du brænder for det, du kan og vil, får du større gennemslagskraft.

Form

Jeg gør så vidt muligt mine foredrag levende og inspirerende. Jeg deler gerne ud af egne og andres erfaringer. Jeg bruger mig selv og bringer eksempler fra det virkelige liv. Jeg udfordrer og går gerne i dialog.

Varighed

Mine foredrag varer typisk mellem 30 og 90 min. Afhængig af det konkrete emne, publikums involvering, spørgsmål, dialog mv. Det er principielt helt op til dig. Jeg vil frem for alt gerne give dig det, som du har brug for.

Interesseret?

Mulighederne er mange. Jeg vil gerne hjælpe. Hvad har du brug for? Kontakt mig via e-mail eller over telefon, så tager vi en i første omgang uforpligtende snak om dine behov og ønsker, for at spore os ind på, hvad der vil virke bedst for dig. Jeg mødes også gerne.

Kontakt mig