Politikere får ikke alene succes i kraft af deres politiske håndværk og deres evne til at manøvrere i det politiske klima. De skal også brande sig som de personer, de gerne vil være. Vise hvem de er. Skille sig positivt ud fra mængden. De skal være og stå ved sig selv. Der er forskellige gennemgående kendetegn for de oplevet stærkeste politiske personlige brands i offentligheden. På tværs af politiske ideologier og partifarver. Jeg kan især identificere følgende 6 kendetegn:

Synlighed og tilgængelighed: Synlighed i medier og offentlighed, og den opmærksomhed og det kendskab der følger med, er altafgørende. Uden synlighed, ingen eksistens. Tilgængelige for medier. Bruger selv aktivt forskellige sociale medieplatforme. Generelt synlige og tilgængelige dér, hvor vælgerne er.

Stærk kommunikation: Bruger rampelyset og taletid optimalt. Kommunikerer klart og tydeligt. Stærke retorikere. Fortællende. Har gennemslagskraft og brænder igennem. Budskaber er enkle og skarpe. Siger tingene som de er. Gode til at debattere. Bringer komplicerede emner ned i harehøjde. Mestrer stærke ”one liners”.

Stærkt politisk håndværk: Klar politik, klar tale. Kommunikerer med overbevisning. Har politisk tæft. Kender politisk stof. Argumenterer. Håndterer indvendinger. Bruger virkelige eksempler fra den virkelige verden, bl.a. som personlige historier. Sætter politiske agendaer. Har måske en mening om alt, men bevæger sig udadtil ikke længere væk fra deres politiske kerne end troværdigheden kan bære.

Differentiering og kant: Tør skille sig ud. Tør sige deres mening – også når den er upopulær. Tror på og vil udrette noget. Vil gøre en forskel. Har kant og pondus. Tør forsvare/forklare sig selv. Dynamiske. Modige og tør satse. Ved og accepterer, at nogle kan lide dem, andre ikke.

Person(lighed): De virker ægte, åbne og imødekommende. De tør vise, at de har hjertet med. De er generelt tillidsvækkende og respekterede. De fremstår sympatiske/”likeable”, med positiv udstråling. De har karisma. De er folkelige, og i alle tilfælde ikke distancerede fra befolkningen. De fremstår autentiske. De tør stå ved sig selv. De har alt i alt en vindende personlighed. NB! I USA bruger man ”The Beer Test” (ville du drikke en øl med vedkommende) som indikator for, i hvilken grad vælgere køber ind i politikeres person- lighed.

Tillid og troværdighed: Ud over den tillid og troværdighed, der følger af alt ovenstående: Konsistente og stabile. Ikke vendekåber. Driftssikre. Hæderlige. Ansvarlige og ordentlige. Viser integritet. Skaber tryghed. Nok kan de få problemer, men de trækkes ikke ned af (for) belastende personsager og andre kriser, og hvis de rammes af dem, holder de sig oprejst og kæmper sig ud af dem. De tør sige ”undskyld”, og om nødvendigt indrømme skæverter og andre fejl.

Herudover vurderer jeg, at de på andre måder må have en stærk person(lighed). De må være gjort ud af et særligt stof, for mange går hårdt til dem i et klima med udbredt politikerlede. Jo stærkere holdninger, jo mere kant, politikere kendes for, desto mere deler de alt andet lige vandene. Og desto mere ender de på øretævernes holdeplads, hvor det bl.a. fyger med øretæver, drillerier, løgne, perfiditeter, diskriminationer, trusler, nedladende og hadefulde kommentarer, samt anden modstand. De må være robuste. Hærdede af den modstand, de også møder. De kommer sjældent nogen vegne ved at være i deres følelsers vold. De skal bevare selvkontrollen og roen. Holde balancen. Dertil kræves stor selvindsigt og -disciplin.