Du er og har allerede et personligt brand

Uanset hvad du beskæftiger dig med, og hvor du er og på vej hen i din karriere, har du allerede et personligt brand. Du har et brand, fordi andre tænker, mener og siger noget om dig. Om både din faglighed og personlighed. Dit brand er den og det, som de oplever giver dig særpræg. Alt om og ved dig kommunikerer. Alt hvad du siger, syner og gør. Et stærkt brand kan styrke dig, øge din værdi og hjælpe dig frem til større succes i job og karriere. Et svagt brand kan omvendt svække, hæmme eller måske ligefrem bremse dig.

Du kan ikke vælge, ikke at have et brand, men du vælger selv, om du vil tage ansvar for og så vidt muligt selv præge, hvordan lige præcis du opfattes. For hvem og hvad du (aner)kendes. Jo mere bevidst og målrettet, du arbejder med dit eget brand, desto bedre kan du brænde igennem med din faglighed og personlighed. Når du vælger at udvikle dit brand, begiver du dig ud på en spændende, udfordrende og potentielt meget givende rejse i din karriere.

Hvis du ikke selv skaber dit eget brand, gør andre det alligevel for dig. Vil og tør du overlade noget så vigtigt som dit brand til andre?

 

Udvikl dit personlige brand indefra-og-ud

Der er forskellige måder at arbejde med dit personlige brand på. Jeg tillader mig at antage, at du som udgangspunkt vælger at være så ærlig, du kan, og bl.a. ikke pynter dig med lånte fjer, lyver eller på anden måde forfalsker dig selv. Det kommer der erfaringsmæssigt i længden sjældent noget godt ud af.

Herfra har du grundlæggende et valg mellem at arbejde udefra-og-ind eller indefra-og-ud med dit brand. Du kan groft sagt vælge at være hyrde eller får. Definere dig selv eller lade andre definere dig.

Hvis du vil lykkes med din personlige branding i dit nuværende eller næste job, og i din karriere i det hele taget, bør du starte indefra. Du bør selv tage ansvar for og styring af dit brand. Vokse fra din kerne. Finde ind til dit autentiske selv, hele dig, og dit ståsted. Dér hvor du også er i balance. Ikke kun blive noget, men også være nogen. Blive, være og vise den, du virkelig er.

Dit brand bliver herved det narrativ eller den historie, du vælger at fortælle om dig selv. På din måde. Din historie bliver herved til din virkelighed, og hermed det filter, du ser dig selv igennem. Det er således også den og det, du vælger at vise, på de forskellige scener i dit arbejdsliv.

 

Byg dit personlige brand på dit ”purpose”

Ethvert succesrigt personligt brand har rødder i et stærkt personligt lederskab. Altså at lede dig selv og dit brand. Dit personlige lederskab afhænger kort sagt af din evne til hhv. at finde, kende, vælge, tro på og dosere dig selv. Herinde finder du også dine drømme, værdier, din sårbarhed og meget andet.

Det er vanskeligt at oversætte ”purpose” direkte til noget meningsfuldt på dansk. Det kan ikke alene beskrives som et formål, en dybere mening, en sjæl, en hensigt, en mission, noget eksistentielt, et kald eller lignende, men det er helt sikkert en kombination heraf – og mere til.

Dit purpose bør i alle tilfælde stikke dybt, og give dit brand både mening, indhold, retning og ikke mindst styrke. Det giver dig bl.a. svar på, hvorfor du er her som menneske, hvorfor du gør som du gør, og hvilken leder, du vil være. Dit purpose giver dig også noget solidt at stå fast i, når forandringens vinde blæser i en tid med stadig større uforudsigelighed, kompleksitet og usikkerhed.

Jo dybere, du kommer i dit arbejde med dig selv, og jo skarpere, du definerer dig selv, desto stærkere bliver dit mentale kompas i karrieren – og desto stærkere kan dit personlige brand blive.

 

PS! Det gælder i øvrigt også for organisationer

Det er ikke alene afgørende for det enkelte individ at finde og bruge sit særlige purpose. Det skal virksomheder og andre organisationer også. Purpose er ikke et spørgsmål om, men hvornår og hvordan.

Et corporate brand er i bedste fald rodfæstet i organisationens purpose. Medarbejdere, kunder og andre interessenter er ikke bare passive modtagere af et corporate brand. De har tanker, værdier, følelser, meninger og forestillinger. De er følsomme, de udfordrer og engagerer sig. De søger at forstå og identificere sig med organisationens purpose. Helt inde i sjælen, længere inde end værdigrundlaget. Et stærkt corporate brand har en stærk psykologisk kontrakt med sine både interne og eksterne interessenter. Disse interessenter har både intellektuelt og emotionelt ”købt ind i” virksomheden, organisationen og dens corporate brand.

Og endelig, blot som et lille kuriosum: Ledere og medarbejdere vil mere end nogensinde før arbejde i og med de organisationer, hvor de kan identificere sig med den dybere mening og sjælen, som den bl.a. kommer til udtryk i mission, vision, værdier, lederskab og ultimativt purpose. Organisationens employer brand skal ligesom dens overordnede corporate brand være rodfæstet i et meningsfuldt og attraktivt purpose.

 

NB!

Du kan læse meget mere om mine tanker om personlig ledelse, branding og kommunikation i min nye bog: ”Vil du det & har du det? Så vis det!”. Og: Hvis jeg på nogen måde kan hjælpe dig med inspiration, rådgivning, coaching eller andet, er du meget velkommen til at kontakte mig på telefon (2010 4020) eller via e-mail (glennjacobsen@inspira.dk), eller måske i første omgang bare besøge mit website: www.younique.nu.

© Glenn Jacobsen, 21.12.2017