Generelt eller skræddersyet.

Jeg kan enten tilbyde min viden og erfaring på et overordnet, generelt plan, eller ved at skræddersy og vinkle denne i forhold til specifikke målgrupper, så den passer bedst muligt til modtagerne. Læs mere under målgrupper.

Åbne eller lukkede udviklingsforløb.

Jeg tilbyder både eksterne, åbne forløb, på tværs af forskellige sektorer, brancher, jobprofiler mv., og interne, lukkede forløb i virksomheder og andre organisationer.

Gennemførelse på dansk eller engelsk.

Jeg arbejder både i og uden for Danmark, og kan levere mine ydelser på både dansk og engelsk. Egne leverancer og samarbejde. Jeg leverer mine ydelser alene eller i samarbejde med forskellige dygtige eksperter og specialister, som jeg arbejder sammen med.

Egne leverancer eller i samarbejde.

Jeg leverer mine ydelser alene eller i samarbejde med forskellige dygtige eksperter og specialister, som jeg arbejder sammen med.