Baggrund/idé

Uanset hvem du er, hvad du beskæftiger dig med og hvor du er i din karriere, har du allerede et personligt brand. Et image. Praktisk talt alt om og ved dig kommunikerer. Således alt hvad du siger, syner og gør.

Så hvad er dit personlige brand? Hvad tænker, mener og siger andre om dig, om både din faglighed og personlighed? Hvordan virker du på dem? Hvilke aftryk sætter du, og hvilke indtryk efterlader du? På hvilken måde skiller du dig ud? Udnytter du dit potentiale? Fremstår du som den stærkeste udgave af dig selv?

Du kan ikke vælge, ikke at have et brand. Det har du som sagt allerede. Det er derimod helt dit eget valg, i hvilken grad du selv vil definere, iscenesætte, kommunikere og lede dit brand. Dit personlige brand kan blive forskellen mellem succes og fiasko for dig. Sat på spidsen: Hvis du vælger ikke at skabe dit brand selv, risikerer du at andre gør det for dig. Så er du i værste fald får, ikke hyrde. Vil og tør du det?

Din rejse i personlig branding starter inden i dig selv. Der er flere forskellige veje til at brande sig selv, så du skal vælge din vej. Den vej, du er mest tryg ved, og hvor du bedst kan være dig selv og i balance.

Du skal sætte din person før dit brand. Så hvem er du, hvad kan du (der gør en positiv forskel både for dig selv og andre), og hvorfor vil du? Du skal ikke kun blive noget, men du skal også være nogen. Først når du vil og har det, skal du vise det, og træde ind og brænde igennem på de forskellige scener i dit arbejdsliv.

Bogen handler kort sagt om personlig ledelse, branding og kommunikation. Den beskriver personlig branding som et både individuelt og socialt fænomen i tiden, et begreb, der har rødder i personligt lederskab, samt en professionel disciplin med henblik på at definere, iscenesætte, kommunikere og lede sit personlige brand.

Bogen bygger bl.a. på mine i alt 101 personlige samtaler med forskellige danskere, heriblandt en række kendte erhvervsledere, politikere, musikere, forfattere, idrætsfolk og mange andre. Ingen nævnt, ingen glemt her. De er alle listet i bogen som primære kilder, og de lever alle på og mellem linjerne.

10 hovedbudskaber

1.

Om du vil det eller ej, har du allerede et brand. Kort sagt dit image eller omdømme. Det formes af de aftryk, du sætter, og de indtryk, du efterlader. Dit brand er lige netop dét, som andre tænker, mener og siger om dig, om såvel din faglighed og personlighed. Det er ultimativt, hvad andre husker dig for.

2.

Dit brand bliver synligt og kommer til udtryk på de forskellige scener og punkter i dit arbejdsliv, hvor du er i kontakt med andre. Her kommunikerer praktisk talt alt – stort som småt – om og ved dig. Englen eller djævlen er ikke sjældent gemt i detaljen.

3.

Du kan udvikle dit brand alene ved at være kendt for at være kendt, men det bliver stærkest og holder længst, hvis du frem for alt opnår at blive anerkendt for dét, som lige netop du kan, vil og gør bedre end de fleste. Fx for at have et særligt talent, have faglig substans, eller skabe særlige resultater.

4.

Du kan ikke vælge, ikke at have et brand, men du vælger selv, om du vil tage ansvar for og styring af det. Og du vælger selv, over for hvem, i hvilken grad og hvordan, du bevidst og aktivt vil brande din person. Du vælger med andre ord selv, om du vil være hyrde eller får.

5.

Hvis du – som de fleste andre – direkte eller indirekte er i konkurrence med andre om at nå de mål, som du har sat dig i arbejdslivet, skal du gøre dig umage med at skille dig ud fra mængden, for at opnå en unik og fordelagtig position.

6.

Du kan ikke undgå at være i lyset på de forskellige scener i dit arbejdsliv. Du skal bruge lyset bedst muligt. Bring både din faglighed og personlighed i spil. Dit brand er til eksamen. Du måles og vejes. Hver scene, hver situation, er et sandhedens øjeblik for dig og dit brand. Brænd om muligt så meget for lige netop dét, som du kan og vil, at du antænder andre, og herved brænder igennem.

7.

Din rejse i branding starter inden i dig selv. Der er flere forskellige veje til at brande dig selv, så du skal vælge din unikke vej. Dén vej, hvor du bedst kan være dig selv og være i balance. Uden at du hverken brænder fast, sammen eller ud.

8.

Sæt din person før din rolle og dit brand. Find ind til, hvem du er, og arbejd fra din kerne. Mærk efter, hvad der giver dig mening, og hvad dit dybere formål er. Vær nogen, før du bliver noget. Lad dit hoved styre dit brand, ikke din hale. Først når du vil og har det, så vis det!

9.

Dit personlige brand er ikke nødvendigvis dét, som du gerne vil have, det skal være, men i alle tilfælde, hvad andre tror, det er. Dit brand eksisterer alene i kraft af, at du er noget for og i forhold til andre. Du er en del af noget større og har brug for at høre til.

10.

Et stærkt brand kan hjælpe dig til at opnå endnu bedre resultater, bedre udnytte dit potentiale, samt give dig flere muligheder og større værdi. Et svagt brand kan omvendt unødigt begrænse og svække dig i dit job og i din karriere. Sat helt på spidsen: Hvis du ikke skaber dit eget personlige brand, risikerer du, at andre gør det for dig. Vil og tør du det?

LÆS BOG

Personlig branding er vigtigere end nogensinde før. Dit brand kan blive forskellen mellem succes og fiasko for dig i karrieren.

Så hvad er dit brand, og hvad gør det for dig?

Jeg håber at du vil købe og læse min nye bog om personlig ledelse, branding og kommunikation. Her kan du lære personlig branding at kende som et både individuelt og socialt fænomen i tiden. Forstå personlig branding som et begreb, der bl.a. har dybe rødder i dit personlige lederskab. Og endelig kan du lære at bruge personlig branding som en professionel disciplin med henblik på at definere, iscenesætte, kommunikere og lede dit brand.

Bogen bygger bl.a. på mine i alt 101 personlige samtaler med forskellige danskere, heriblandt en række kendte erhvervsledere, politikere, musikere, forfattere, idrætsfolk og mange andre. Ingen nævnt, ingen glemt her. De er alle listet i bogen, og de lever alle på og mellem linjerne. Lad dig bl.a. inspirere af, hvordan de forholder sig til og arbejder med deres brands.

Køb hos alle boghandlere. Også online. Evt. via Saxo.com

Du kan evt. også vælge at købe bogen direkte fra mig. Kontakt mig via mail på glennjacobsen@inspira.dk eller over telefon 0045 2010 4020, så kan jeg skaffe dig et eksemplar med levering inden for få dage.